Business – Det perfekte team

Business - Det perfekte team

Der findes mange forskellige sammensætninger af et team, når det kommer til forretningsverdenen. De fleste ledere ønsker at ansætte de bedste kandidater på markedet, og derved er hypotesen, at de kan løfte opgaverne og løbe alene mod målet. Det er i nogle tilfælde også en formel for succes, og er også et parameter, som bør være i overvejelserne, når det kommer til sammensætningen af et team. Det er dog langt fra det eneste parameter, som bør være med i overvejelserne.

 

Nogle af de vigtigste faktorer, som bør være til stede for at skabe et stærkt team er kommunikation. Kommunikation er vigtig, da det sikrer, at alle er opdateret og klare over hvilken retning teamet skal og hvad det fælles mål er for opgavernes løsning. Samtidig modvirker det også misforståelser og at der arbejdes forgæves. Det kan strømline hele teamet og skabe en enhed. Derudover er det vigtigt at uddelegere, så der drages nytte af hvert holdmedlems styrker og samtidig styres udenom svagheder, hvilket samtidig kan give en fornemmelse af ejerskab for opgaver, hvilket styrker individet. Arbejde effektivt inden for ens område, hvilket hjælper de andre i teamet for at nå deres deadlines. Konstant generering af idéer er med til at udvikle individet og hele holdet og ikke mindst virksomheden! En fælles holdånd og support af hinanden danner et fællesskab, hvor alle ønsker at individet lykkedes, og derved løftes der i flok.

 

Det kræver en del af lederen og resten af teamet at komme i mål, og samtidig aldrig stille sig tilfreds, men derimod konstant at sætte baren højere og udvikle teamet og virksomheden og her kræves konstant mødeplanlægning, hvor opgaver og udfordringer vidensdeles blandt de involverede parter. Noget der kan lette byrden, er ved at have et stærkt mødebooking system, så det er let at få sparring og videregive informationer.

 

Det er naturligvis ikke kun teamet, som skal udvikle sig. Lederen har et stort ansvar for at teamet lykkedes, roses og udfordres. Der skal opbygges interne relationer, hvilket kan være en udfordring, men som skal implementeres for at der kan være rum for succes. Det kan gøres ved teambuilding, arrangementer og møder med den enkelte. En leder uddelegerer, men han bærer det overordnede ansvar, og han skal derfor kende sine medarbejderes styrker og svagheder og udvikle på dem.