Regulering af råger og kragefugle

Hvorfor kan det være en god ide at regulere kragefugle og råger? Hvis man bor i større byer eller på landet, har man sikkert oplevet hvor frustrerende det kan være når en flok råger støjer. Nogle vil endda gå så langt at sige, at regulering på kragefugle er en streng nødvendighed. Råger færdes for det meste i større flokke, hvor de har tendens til at ligge redder højt oppe i træerne. Dette er et problem for mange mennesker, da rågerne er skyldige i at efterlade store mængder ekskrementer, og når de samles i store flokke, er støjniveauet utrolig højt.  

Hvad der skal til før man begynder 

Man kan ikke bare gå i gang med rågeregulering fra den ene dag til den anden. For det første kræver det en reguleringstilladelse, som man skal lave en ansøgning til. Dette gælder uanset om man har intentioner om at regulere rågeunger eller voksne. Ansøgningen er dog relativ nem at komme udenom, og kræver ikke det helt store. Det er dog vigtigt at vide, at ansøgningen skal laves og sendes af den pågældende person, som ejer arealet hvor man vil regulere rågerne. Som regel vil de fleste rågereguleringer gå gennem diverse jagtforeninger. Det vil sige, at man med fordel kan tilmelde sig gennem sin egen jagtforening. Dette er en god ide, da alt det juridiske arbejde vil være på plads.   

Skal man regulere voksne eller unge råger 

For det meste vil reguleringen altid foregå af rågeunger, men det kan godt være lidt forskelligt. Der er som sagt mange regler, som man skal overholde såsom hvilket våben man f.eks. har tænkt sig at bruge, reguleringsmetoden, samt den periode man befinder sig i. Regulering af voksne råger er som udgangspunkt ret svært at få tilladelse til. Dette er fordi de faktisk er på EU’s fredningsliste. Der er et par andre specielle regler som man skal følge, hvilket bl.a. er at man ikke må benytte sig af lokkefugle eller kunstige skjul. Skal man regulere unge råger gælder det om at være hurtig, da kolonierne vokser utrolig hurtigt og bliver meget store. Det er nødvendigt at regulere næsten hver dag, og gerne 2-3 rågeunger per rede. Det er desuden en god ide at regulere når vejrforholdene er optimale. 

Hvilket udstyr skal man have 

Valg af våben er naturligvis essentielt. Typisk vil man enten bruge en salonriffel eller et haglgevær. Man kan dog sagtens også benytte et luftgevær, man skal dog være opmærksom på at man skal bruge et 5,5 mm med en mundindshastighed på mindst 22m/sek. Man kan med fordel også bruge en lyddæmper, for at holde støjniveauet nede og ikke genere eller skræmme andre. Optik er også en mulighed at bruge, men hvis man for det meste kun regulere rågeunger, vil det ikke være nødvendigt, da man oftest kun vil skyde på kort afstand. Man kan dog godt bruge en sigtekikkert selvom man skyder fra kort afstand. Hvis man benytter sig af en sigtekikkert, vil det være fordelagtigt f.eks. at bruge en med forstørrelse på omkring 4x. Som et alternativ, kan man også bruge rødpunktsigte, da det tillader en at tage relative hurtige skud.